Krátké úvahy - Pavel Říčan

Přeskočit navigaci / na obsah

Pavel Říčan
 
Obsah
Nacházíte se:
 

Krátké úvahy

Krátké úvahy nad biblickými texty

Úvahy jsou uvedeny jako přílohy:

01 Velikonoce podle Jana

02 Slovo ke spolužákům 60 let po maturitě

03 Světlo na svícen! (Konfrontace Ježíšových výroků o dobrých skutcích "Nechť neví levice, co činí pravice" a "Tak ať svítí vaše světlo."

04 Dobrodiní zpovědi

05 "... jakož i my odpouštíme..."